Часовня на севере острова. Кижи (Республика Карелия)

Часовня на севере острова

Кижи (Республика Карелия)

Часовня на севере острова
Кижи (Республика Карелия)